O nás 

 

AKTUALITY:

Zápis na nový školní rok 2016/2017 proběhne v pátek 9. září 2016 v 16.00 hod. v budově ŠUM (Hasičská zbrojnice). Učit začínáme v pondělí 12. září. Těšíme se na vás.

Přihlášku na školní rok 2016/2017 naleznete zde.

 

 

Vážení rodiče,

cena školného za II. pololetí

školního roku 2015/2016 je ponížena

o neodučené hodiny v I. pololetí.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost a pochopení při nečekaně odvolaných hodinách a vítáme Vás v nových prostorách Školy umění v Měříně.
 

Výše plateb na II. pololetí šk. roku 2015/2016:

 Obor

Částka / pololetí 

Částka / čtvrtletí 

 FLÉTNY

 1.150,-

 575,-

 KLAVÍR

 1.150,-

 575,-

 EL. KLÁVESY

 1.150,-

 575,-

 KYTARY

 1.150,-

 575,-

 SOUBOR 

 1.150,-

 575,-

 NĚMČINA

 1.200,-

 600,-

 ANGLIČTINA

 1.200,-

 600,-

 

POLOLETNÍ ŠKOLNÉ:

- za 2. pololetí je potřeba zaplatit do konce ÚNORA.

 

ČTVRTLETNÍ ŠKOLNÉ:

- za 1. čtvrtletí je potřeba zaplatit do konce ŘÍJNA.

- za 2. čtvrtletí je potřeba zaplatit do 15. PROSINCE.

- za 3. čtvrtletí je potřeba zaplatit do konce ÚNORA.

- za 4. čtvrtletí je potřeba zaplatit do 15. DUBNA.

 

 

Jaké typy nástrojů naše lektorky doporučují?

Flétny

     sopránová flétna - AULOS 205 A

    altová flétna - YAMAHA YRA 312 B II, YAMAHA YRA 314 B III

Klávesy

     Yamaha řady PSR E313 (popř. novější E333, E353, E373, ...)

Kytary

     po domluvě s lektorkou

- cena souboru je 1.300,- Kč

- určeno pro všechny, kdo mají za sebou alespoň 2 roky hry na hudební nástroj

- střídání lekcí individuálních a společných

- přijímáme zájemce s jakýmkoliv hudebním nástrojem

 

FOTKY a "ZTRÁTY A NÁLEZY" z tábora ŠUMění 2015 v Kuklíku

najdete v sekci Tábor ŠUMění!

 

Přihlášku na školní rok 2015/2016 najdete zde.

Stačí ji vhodit do schránky u ŠUMu, nebo poslat poštou.

 

Vzpomínky zůstanou...

Fotky z Jarního ŠUMstředka 2015 si můžete prohlédnout zde a stáhnout zde.

Moc všem dětem děkujeme za nadšení, dobrou náladu a trpělivost při zkoušení písniček :).

 

 

Ze srdce děkujeme za poděkování :-).:

 

 

Výtěžek koncertu jsme věnovali hospici.

    „Bylo to skvělé. Na začátku koncertu jsme v kasičce měli něco málo ke třem tisícům korun. Po rozhovoru s paní Pospíšilovou lidé ještě přispěli a celková částka se navýšila o dalších tisíc korun,“ říká s nadšením Veronika Kaštanová, předsedkyně Školy umění v Měříně.

Škola umění v neděli 14. prosince pořádala tři koncerty, při čemž výtěžek z koncertu v Měříně byl věnován Domácímu hospici Vysočina, o.p.s. Celkem se vybralo 3.754,- Kč. Právě při měřínském koncertu byla přítomna i Olga Pospíšilová, koordinátorka Domacího hospice Vysočina, pracoviště Velké Meziříčí.  Při něm se posluchači dozvěděli, na co jsou vybrané peníze určeny. „Setkáváme se s velkým problémem, jak dopravit imobilní pacienty do vyšších pater v domech, kde dosud chybí výtah. Jelikož se jedná také o jednu budovu Domu zdraví, kam potřebujeme naše klienty dopravit na vyšetření, velmi by nám pomohlo zakoupení schodolezu, který je mobilní a dá se využít na více místech,“vysvětlila Pospíšilová.

Žáci, lektoři a hosté ŠUMu koncertovali ve dvě hodiny v Uhřínově, ve čtyři odpoledne v Měříně a závěrečný koncert zazněl v šest večer v Kamenici u Jihlavy. Zazněly skladby sborové jako například židovská Lecha Dodi, nebo Alleluia G. Younga. Nechyběl ani kytarový soubor pod vedením Pavly Krejzlové, varhanní skladby zahrála Andrea Vaňková a tradičně vystoupili i sólisté Ladislav Fiala a Veronika Kaštanová. Vystupovala i Aneta Vrbková, která je zároveň pracovnicí Domácího hospice a charitativně pro hospic zpívá i v Divadle Ikaros. Pomyslnou třešničkou na dortu byl po každém koncertu posluchačům nabízen punč.

„Mé veliké díky patří lidem, kteří přispěli na činnost Domácího hospice, i na činnost školy. Zároveň všem, kteří se na koncertu jakkoli podíleli. Ať už zpěvem, hrou, moderováním, přípravou punče, celkovou organizací, i deníkům, které daly lidem o našich koncertech vědět,“ dodává na závěr Kaštanová.

 

      

Hudbou potěšili klienty domova pro seniory i širokou veřejnost. 

Žáci s lektory Školy umění v Měříně koncertovali v Domově pro seniory ve Velkém Meziříčí. Chtěli podpořit osamělé.

„Navzdory tomu, že se kraj i personál snaží udělat z domovů pro seniory pěkné místo, nemůže nikomu nahradit péči rodiny. Rozhodli jsme se proto alespoň první neděli adventní klientům zpříjemnit zpěvy dětí, hudbou i úsměvy,“ vysvětluje důvody koncertování v domově Veronika Kaštanová, předsedkyně školy.

Hned po tom, co si zpěvy vyslechli v domově, přejeli účinkující do Školy umění v Měříně, kde se žáci během celého školního roku učí hrát na různé hudební nástroje, opět koncertovat. Na obou místech zazněly písně jako Depeše, Holubí dům a Po starých zámeckých schodech. Následovalo rozsvícení první adventní svíce, po které žáci zazpívali vánoční koledy.

Nácvik na oba koncerty probíhal při víkendovém „ŠUMstředku“, které se uskutečnilo dva týdny před samotnými koncerty v budově školy.  

Soustředění trvalo tři dny, během kterých žáci pilně trénovali skladby rozdělené do tří bloků - písně starších časů, instrumentální skladby a vánoční písně a koledy.

„Musím říci, že celý naplánovaný program proběhl bez jakýchkoli změn programu a samotné koncerty se moc povedly. Děti byly perfektně připraveny a spolupráce s nimi byla skvělá.  Mně nezbývá, než žákům a lektorkám poděkovat za skvělé tři dny a nádherný koncert,“ dodává na závěr Andrea Vaňková, lektorka školy.

-ŠUM-

Trénink mozku. Cesta k písmu. Přednášky, které nalákaly spoustu lidí

do prostor Školy umění v Měříně.

     Posledního října tohoto roku přijel poslanec Evropského parlamentu za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský přednášet na téma Trénink mozku. 14. listopadu potom Pavel Voříšek mluvil o cyklo expedici po stopách Cyrila a Metoděje nazvanou Cesta k písmu.

     „Chceme, aby o nás lidé věděli. Rádi jim zprostředkováváme nové zážitky. Mají možnost potkat zajímavé lidi. Dozvědět se od nich něco nového, inspirujícího,“ říká Veronika Kaštanová, předsedkyně Školy umění v Měříně.

     Tomáš Zdechovský mluvil o zkušenostech ze své neurolaboratoře. O tom, co ho vedlo k výzkumu mozku. Jak tedy mozek trénovat? „Například střelbou. Je třeba spojit jemnou motoriku s myslí. A potom četbou. Ale pozor, čtěte jenom do té chvíle, dokud se vám myšlenky nerozutečou k něčemu jinému.“ To jsou ale jenom malé střípky toho, to všechno se posluchači dozvěděli.
     Z Oslnovic do Istanbulu, potom přes Soluň zpět na Velehrad. Celkem přes 3000 km. To zvládnout na kole za necelých třicet dnů, to nechce jenom dobrou kondici, ale hlavně odhodlání, motivaci snad i trochu tvrdohlavosti. „Jedna věc je fyzická síla a schopnost ty kilometry ujet. Druhá věc je potom Boží pomoc ve chvílích, kdy můžete i zapomenout, že právě na tu se máte spolehnout. Ono stačilo málo a mohlo být všechno jinak,“ říká Pavel Voříšek, organizátor celé akce.
     „Z přednášek nyní chystáme, především pro rodiče, povídání o první pomoci dětem. A v současné době nacvičujeme na Adventní koncerty. Ty proběhnou 14. prosince ve 14 hodin v Uhřínově, v 16 hodin v Měříně a v 18 hodin v Kamenici. Můžete se těšit na krásné skladby, zklidnění v předvánočním shonu a tradičně vám po koncertu nabídneme i skvělý punč,“ dodává ještě na závěr V. Kaštanová.

    

  

Ztráty a nálezy z tábora ve studnicích

- pokud vidíte svoji věc, ozvěte se prosíme na tel. č. 776 643 669 - Marie Březková

          

 

 Rády vítáme nové občánky! Tady jsme 26. května vítaly ty měřínské :-)!

 

 

NĚCO MÁLO O NAŠÍ ČINNOSTI:

     Jsme malá hudební škola v Měříně nedaleko Velkého Meziříčí a nabízíme veřejnosti celoroční práci s dětmi.

      Připravujeme a zajišťujeme výuku v hudebním, výtvarném, pohybovém a jazykovém oboru. Naším cílem je vyplnit volný čas dětí měřínských, ale i dětí z okolních vesniček, plně
se jim věnovat a rozvíjet jejich schopnosti.

                       

              

     Vystupujeme na veřejných akcích v nejbližším okolí. Zejména si vážíme spolupráce s obcemi Kozlov a Kamenice, pravidelně také vystupujeme na Vítání občánků v Měříně a v Pavlínově.

NABÍDKA OBORŮ ŠKOLY UMĚNÍ V MĚŘÍNĚ:

     Hra na flétnu, kytaru, klavír, el. klávesy, sborový zpěv, výtvarná výuka, pohybová výuka. Dospělým nabízíme výuku německého a anglického jazyka, dětem výuku i doučování jazyků.

     Nově jsme do naší nabídky oborů zařadili logopedii.

PRÁZDNINY:

     Naše činnost nekončí ani o prázdninách. V době letních prázdnin připravujeme pro děti letní vzdělávací pobyt, který nazýváme „Šumění“. Věnujeme se hudbě, zpěvu, tancům a rukodělné činnosti. Zaměřujeme se na výuku a vzdělávání dětí. Náš tábor je svou náplní jeden z mála tohoto zaměření.